بایگانی مشاوره ژنتیک سرطان

چرا درمان سرطان سخت است؟

در ابتدا باید بگوییم اگر سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده شود قابل درمان بوده و در صورتی که دیر تشخیص داده شود گسترش پیدا

مشاوره ژنتیک پزشکی

مشاوره ژنتیک پزشکی در تهران

مشاوره ژنتیک به عنوان یک حوزه حیاتی در حوزه‌های علوم پزشکی و زیست‌شناسی ظاهر شده است تا به افراد و خانواده‌ها کمک کند درک بهتری