آزمایشگاه ژنتیک پزشکی شایاژن
Search
Close this search box.

بایگانی سرطان های ارثی

آیا سرطان پانکراس ارثی است؟!!!

سرطان پانکراس ارثی است. ولی عوال دیگری چون عوامل ژنتیک و محیطی در بروز این سرطان موثر است. اگرچه برخی از موارد سرطان پانکراس ممکن