بایگانی دانستنی‌ها

ژن به زبان ساده

ژن‌ها نقش مهمی در تعیین ویژگی‌های فیزیکی، ظاهری و بسیاری چیزهای دیگر در مورد ما دارند. آنها حاوی اطلاعاتی هستند که تعیین می کند شما

آزمایش-MSI

آزمایش MSI چیست و چه کاربردی دارد؟

آزمایش MSI یا آزمایش ناپایداری توالی های MSI اطلاعات بسیار مهمی در خصوصی تصمیم گیری جهت انجام شیمی درمانی اجودانت برای بیماران مبتلا به سرطان