درباره دکتر

درباره دکتر

دکتر ساناز طبرستانی

متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر ساناز طبرستانی پزشک و متخصص ژنتیک پزشکی، تخصص ژنتیک پزشکی را در دانشگاه شهید بهشتی خونده و دوره تعهد تخصص را در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی گذرانده اند.
ایشان دوره تکمیلی در بیمارستان فوق تخصصی سرطان MD Anderson وابسته به دانشگاه تگزاس آمریکا گذرانده اند. تخصص ایشان در زمینه ژنتیک سرطان می باشد.
تشخیص سرطان های ارثی یکی از خدمات دکتر می باشد که با انجام مشاوره به بیماران مشکوک به سرطان ارثی و با بررسی شجره خانوادگی و تخمین ریسک ابتلا به سرطان، توصیه های لازم را برای انجام تست ژنتیک انجام می دهند. همچنین خدمات دیگری چون تست های ژنتیک تومور برای انتخاب بهترین نوع درمان برای سرطان را انجام می دهند.
این تست های ژنتیک درآزمایشگاه ژنتیک تخصصی پزشک انجام می شود و اگر امکان تست در داخل ایران وجود نداشته باشد به بیرون از ایران ارسال می کنند.

سوابق دکتر

سئلات متداول از دکتر ساناز طبرستانی
 • دکترای ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،۱۳۹۳
 • پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،۱۳۸۳
 • دوره تکمیلی در بخش آزمایشگاه تشخیص مولکولی، بیمارستان تخصصی سرطانMD Anderson وابسته به دانشگاه تگزاس، ایاالت متحده آمریکا،۲۰۱۷
 • رتبه۳۱منطقه یک در آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در سال۱۳۷۴
 • رتبه سوم کشوری آزمون جامع علوم پایه پزشکی در سال۱۳۷۶
 • جزء۵درصد برتر فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی تهران ورودی۱۳۷۴
 • رتبه اول فارغ التحصیالندکترای ژنتیک پزشکی ورودی۱۳۸۹و کسب جایزه شهید مطهری
 • جزو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • موسس ومسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی شایاژن،۱۴۰۱تا کنون
 • پزشک متخصص ژنتیک بالینیِ، کلینیک ژنتیک سرطان، مرکز انکولوژی روشنا، ۱۴۰۱ تا کنون
 • پزشک متخصص ژنتیک بالینی، کلینیک ژنتیک سرطان، مرکز سرطان نگین آزادی، ۱۳۹۹ تا کنون
 • مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ساژن، ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱
 • مسئول بخش ژنتیک، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹
 • معاون سردبیر مجلهInternational Journal of Cancer Management، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹
 • پزشک متخصص ژنتیک بالینی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷(خدمت ضریبk)
 • مسئول بانک تومور،مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷
 • نماینده مرکز تحقیقات سرطان در شبکه تحقیقات سرطان پستانBIG(Breast International Group)، بروکسل، بلژیک،۱۳۹۴تا۱۳۹۹
 • عضو کالج ژنتیک و ژنومیک پزشکی آمریکاACMG(American College of Medical Genetics and Genomics) از ۲۰۱۵ تا کنون
 • عضو انجمن تحقیقات سرطان آمریکا AACR(American Association for Cancer Research) از ۲۰۱۰ تا کنون

خدمات اصلی دکتر

یک آزمایش ژنتیک برای تعیین نیاز بیمار مبتلا به سرطان پستان به انجام شیمی درمانی است.این آزمایش به ما کمک میکند تا احتمال عود بیماری را تشخیص دهیم. اصل این تست در آمریکا صورت میگیرد.

مهمترین آزمایش های این قسمت آزمایش BRCA1 و BRCA2 (یا آزمایش BRCA) و بقیه ژن های مستعد کننده سرطان است. بررسی جهش شناسایی شده در سایر اعضای خانواده توسط این آزمایش انجام می شود.

یکی دیگر از تست های مهم دیگری که ارائه میشود آزمایش MSI است. یکی از مهمترین موارد استفاده آن برای شناسایی بیماران سرطانی است که به درمان های ایمونوتراپی پاسخ میدهند.

توصیه میشه قبل و بعد از تمام آزمایش های ژنتیک ارثی مشاوره ژنتیک انجام. مهمترین ژنهای شناخته شده مستعد کننده سرطان پستان و تخمدان ژنهای BRCA1 و BRCA2 هستند. همه افراد این دو ژن را دارند.

شامل بررسی همزمان دو ژن BRCA1 و BRCA2 می باشد. این آزمایش بر روی ماده ژنتیکی (DNA) استخراج شده از نمونه خون فرد و برای تعیین ریسک ابتلا به سرطان پستان و تخمدان انجام می شود