آزمایشگاه ژنتیک پزشکی شایاژن
Search
Close this search box.
تست-ژنتیکی-سرطان-ارثی

آزمایش سرطان ارثی

آزمایش سرطان ارثی به منظور تشخیص و شناسایی انواع سرطان‌های وراثتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.