بلاگ

ژن به زبان ساده

ژن‌ها نقش مهمی در تعیین ویژگی‌های فیزیکی، ظاهری و بسیاری چیزهای دیگر در مورد ما